wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Historia Domu Dziecka

Państwowy Dom Dziecka powstał 1 września 1951 roku. Jego organizatorem i pierwszym kierownikiem była Pani Bronisława Dobrowolska.

 

skanuj2

 

Z chwilą przybycia dzieci do placówki rozpoczął się remont, doprowadzono wodę i skanalizowano obiekt.
Pierwszy projekt organizacyjny placówki przewidywał 60 miejsc dla dziewcząt od 3 do 14 lat. Z zapisów książki ewidencyjnej dzieci wynika, że pierwsze wychowanki przybyły 6 października 1951 w liczbie 25-ciu. Ważnym rokiem w historii domu okazał się rok 1953, w którym doprowadzono elektryczność, zakupiono nowe łóżka, pościel, naczynia oraz zaopatrzono bibliotekę.
Olbrzymią pomocą materialną dla Państwowego Domu Dziecka w Strzyżowie było własne gospodarstwo rolne. Do 1955 roku oprócz prac gospodarczych, pracy w ogrodzie i pomocy w czasie pilnych prac polowych, dziewczęta prowadziły hodowlę królików i kur oraz plantację rumianku. Prace te zabierały im jednak zbyt dużo wolnego czasu potrzebną na naukę, dlatego też prowadzoną hodowlę zlikwidowano.
Ważnym wydarzeniem w domu dziecka było zorganizowanie przedszkola i związana z tym zmiana kadra. Pierwsza grupa przedszkolna licząca 17 wychowanek została utworzona w 1957 roku. Do tego czasu dzieci uczęszczały do przedszkola mieszczącego się w Szkole Podstawowej w Strzyżowie. W 1958 roku dom dziecka przekształcono w placówkę koedukacyjną i od tego czasu zaczęto przyjmować również chłopców. Od roku 1960 Państwowy Dom Dziecka miał zastępować dom rodzinny dzieciom ze Strzyżowa i powiatu strzyżowskiego oraz z województwa rzeszowskiego. Zmienił się też nieco charakter placówki, zaczęto bowiem kierować do niej postanowieniem sądu sieroty społeczne. Sieroty naturalne stanowiły odtąd znikomy procent składu wychowanków. Ważnym okresem w działalności domu dziecka były lata 70-te z uwagi na przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku. Trwał on od 1973 roku do marca 1977roku. Rozpoczęto go od wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej budynku. Drugim etapem było podcinanie murów i wymiana cegieł. Ściany zewnętrzne wymieniono do wysokości ponad 3 metry, nastąpiła też gruntowna wymiana stropów. Budynek został wówczas dostosowany do potrzeb domu dziecka.
Dnia 1 czerwca 1978 roku na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i wychowania z dnia 18 czerwca 1973 roku Nr OW-1/0911/13/73, Państwowy Dom Dziecka w Strzyżowie otrzymał imię Janusza Korczaka. Jak podaje kronika z czerwca 1978 roku, uroczystość nadania placówce imienia poprzedzona była całoroczną pracą wychowawczą skierowaną na poznanie przez wychowanków sylwetki i dorobku pedagogicznego Janusza Korczaka. Myśli i idee pedagogiczne patrona placówki na dobre zagościły w naszym domu. Dbałość o dobre samopoczucie wychowanków, pomoc w nauce, rozwijanie ich zainteresowań i zdolności, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku stanowiło i stanowi podstawę pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

img23

 

Kolejną istotną datą w historii Domu Dziecka w Strzyżowie jest dzień 01 październik 1986 roku, kiedy to po raz pierwszy placówkę naszą odwiedzili goście z Holandii. Od tej chwili przyjaźń między nimi a naszym domem stała się bardzo trwała i trwa do dnia dzisiejszego. Również wielokrotnie nasi przyjaciele z Holandii starali się i starają się naszej placówce i wychowankom pomagać. W dniu 22 sierpnia 1999 roku placówka otrzymała od nich nowy samochód dostawczo-osobowy „MAZDA", który zastąpił wysłużoną „NYSĘ".
Z dniem 01 wrzesień 1991 roku nastąpiły zmiany w kierownictwie placówki. Pełniąca przez 26 lat funkcję Dyrektora Domu Dziecka w Strzyżowie Pani Kazimiera Perłowska przeszła na emeryturę a stanowisko to objął Pan Marek Stodolak.
Kolejną ważną datą w historii placówki był dzień 01styczeń 1999 roku. W ramach reformy systemu opieki nad dzieckiem związanej z reformą administracyjną kraju oraz reformą systemu edukacji, domy dziecka zostały włączone w system pomocy społecznej. W związku z tym placówka została wyłączona z systemu edukacji i jej organem prowadzącym został Zarząd Powiatu w Strzyżowie.  

 

img15

 

Od tej chwili rozpoczął się czas dość licznych remontów, prac budowlanych i inwestycji w placówce. W roku 2000 przeprowadzono prace związane z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym fundamentów placówki, remont pralni a w 2001 roku wykonano i wyposażono plac zabaw dla najmłodszych wychowanków. W 2002 roku przeprowadzono generalny remont mieszkania służbowego placówki i zaadaptowano go do potrzeb wychowanków oraz dokonano malowania dachu i remont zaplecza kuchennego.
W kolejnych latach nastąpiły prace remontowe w pokojach wychowanków, piwnicach oraz sanitariatach. Najpoważniejszymi pracami remontowo-konserwatorskimi były przeprowadzone w latach 2004 - 2005 wymiana stolarki zewnętrznej placówki oraz remont elewacji budynku a także przeprowadzona w 2009/2010 roku wymiana elektrycznej instalacji wewnętrznej i malowanie wszystkich pomieszczeń w domu dziecka. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w trakcie tych wszystkich prac remontowych placówka funkcjonowała normalnie pomimo wielu niedogodności i trudności związanych z prowadzonymi remontami.

 

img02

 

Jednak najważniejszym zadaniem Domu Dziecka w Strzyżowie pozostała wszechstronna pomoc dziecku. Niewątpliwie sukcesem i efektem działań wychowawczych jest fakt, że od 2001 roku rokrocznie usamodzielnieni wychowankowie decydują się - i to z bardzo dobrymi efektami - na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych. Również z powodzeniem biorą aktywny udział w różnorodnych imprezach o charakterze turystyczno-sportowym takich jak rajdy rowerowe i piesze, wycieczki, zawody sportowe itp. W dniu 1 kwietnia 2010 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka w Strzyżowie i stanowisko to objęła Pani Renata Półzięć. Od dnia 6 kwietnia 2017 roku stanowsko p.o. dyrektora objęła Pani Zuzanna Sabik-Sopel. Z dniem 1 sierpnia 2017 r. dyrektorem placówki został mgr Bogdan Florek.