wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Wolontariat

Wolontariusz to zgodnie z definicją Centrum Wolontariatu „każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne." Wolontariat więc to forma bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym pomocy. Teoretycznie wolontariuszem może zostać każdy niezależnie od wieku czy wykształcenia.

Jak zostać wolontariuszem w domu dziecka?

  1. Masz ukończone 18 lat ( to jest wyjątek, który dotyczy tylko placówek opiekuńczo-wychowawczych) i jesteś osobą zdrową.
  2. Pamiętaj prócz dobrych chęci musisz mieć predyspozycje i wiedzę. Nie musisz być absolwentem pedagogiki, ale na pewno musisz kochać dzieci.
  3. Nim przyłączysz się do wolontariatu, zastanów się, ile czasu będziesz mógł poświęcić swoim podopiecznym. Ważne jest, żebyś odwiedzał ich regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Dzieci łatwo przywiązują się do swoich opiekunów, nie skazuj ich więc na ból związany z kolejnym w ich życiu odrzuceniu.
  4. Gdy zdecydujesz się zostać wolontariuszem, najlepiej przyjdź bezpośrednio do nas. Tutaj dowiesz się szczegółów o charakterze pracy wolontariusza i potrzebach mieszkających tutaj dzieci. Możesz również zadzwonić pod nr 17-2761002.
  5. Formalności: zostaniesz poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety, podpiszemy porozumienie wolontariacie a na koniec współpracy otrzymasz zaświadczenie o świadczeniu pracy wolontariackiej.

Dołącz do grona wolontariuszy.
ZAPRASZAMY!